blad

VU-blad

Het VU-blad was bedoeld voor de achterban de VU, de leden van de VUVereniging. De eerste twee jaargangen verschenen als ‘Mededeelingen aan correspondenten en medewerkers’; daarna verder verschenen onder de titel Vrije Universiteitsblad/VU-blad. Verscheen in de regel één keer per maand.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle jaargangen: 1932/33-1941-42, 1945-1971

Contact

GeheugenvandeVU

Geheugen van de VU (Colofon)