diaconaal-correspondentieblad-voor-de-gereformeerde-kerken-in-nederland

Diaconaal correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland

Het Diaconaal Correspondentieblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland verscheen van 1903 tot 1963. Vanaf 1964 werd het voortgezet als Het Diakonaat. Het Diaconaal Correspondentieblad was bedoeld voor diakenen in de Gereformeerde Kerken in Nederland en verscheen maandelijks.

Wat is opgenomen in Digibron?

De jaargangen 9 t/m 13 (1911 t/m 1915) en 1929 t/m 1941 (niet genummerd). Advertenties, familieberichten en agenda’s zijn in de regel niet opgenomen.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestants Landelijk Dienstencentrum Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel. 030 880 1880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: https://www.protestantsekerk.nl