diakonia

Diakonia

Diakonia is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland en is bedoeld voor diakenen, ZWO-commissies en andere diaconale werkers. Het eerste nummer van Diakonia verscheen in januari 1930. Tot en met 1987 was Diakonia specifiek bedoeld voor diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarna fuseerde Diakonia met Het Diakonaat. Dat betekende dat de nieuwe uitgave, nog steeds Diakonia geheten, bestemd was voor diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf 1994 sloot ook de Evangelisch-Lutherse Kerk zich aan. De jaargangen van Diakonia werden vanaf 1988 weer vanaf 1 genummerd. Diakonia verscheen voor 1988 maandelijks, daarna ging het steeds minder frequent verschijnen. Tegenwoordig verschijnt het vijf keer per jaar.

Wat is opgenomen in Digibron?

Diakonia voor 1988:

Jaargang 1 (1930); van jaargang 2 (1931) de nummers 1 t/m 8 en 10 t/m 12; jaargang 3 t/m jaargang 7 (1932 t/m 1936); van jaargang 8 (1937) de nummers 1 t/m 4; van jaargang 9 (1938) de nummers 4 t/m 10; van jaargang 10 (1939) de nummers 3 t/m 7 en 10; van jaargang 11 (1940) de nummers 2, 3 en 7 t/m 12; van jaargang 12 (1941) de nummers 2, 5 en 9/10; juli 1945 (niet genummerd); jaargang 15 t/m jaargang 21 (1948 t/m 1954); van jaargang 22 (1955) de nummers 1 t/m 6 en 8/9 t/m 12; jaargang 23 t/m 44 (1956 t/m 1977); van jaargang 45 (1978) de nummers 1 t/m 10 en 12; van jaargang 46 (1979) de nummers 1 t/m 6 en 8 t/m 11/12; jaargang 47 t/m 54 (1980 t/m 1986); van jaargang 55 (1987) de nummers 1 t/m 9.

Diakonia na 1988:

Jaargang 1 t/m 12 (1988 t/m 1999); van jaargang 17 (2004) nummer 3; van jaargang 18 (2005) de nummers 1 t/m 4; de jaargangen 19 en 20 (2006 en 2007); van jaargang 21 (2008) de nummers 1 en 3 t/m 6; jaargang 22 (2009); van jaargang 23 (2010) de nummers 1 t/m 4 en 6; jaargang 24 (2011); van jaargang 25 (2012) de nummers 1 t/m 5; jaargang 26 t/m 28 (2013 t/m 2015); van jaargang 29 (2016) nummer 1.

Meerdere jaargangen van na 1988 bevatten verkeerd gedateerde nummers.

Contact

Diakonia is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met de redactie van Diakonia.

Postbus 456
3500 AL Utrecht
Tel. 030 880 17 90
Fax. 030 880 14 57
E-mail: diakonia@kerkinactie.nl
Website: http://www.kerkinactie.nl/diakonia