het-diakonaat

Het Diakonaat

Het Diakonaat. Kontactblad voor de Gereformeerde diakonale arbeid verscheen van 1964 tot 1987. Het Diakonaat was een voortzetting van het Diaconaal Correspondentieblad. Het blad was bedoeld voor diakenen in de Gereformeerde Kerken in Nederland en verscheen maandelijks. In 1988 fuseerde Het Diakonaat met Diakonia. De nieuwe uitgave kreeg de naam Diakonia.

Wat is opgenomen in Digibron?

De jaargangen 76 t/m 79 (1979 t/m 1982) zijn opgenomen in Digibron. Advertenties, familieberichten en agenda’s zijn in de regel niet opgenomen.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel. 030-8801880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: https://www.protestantsekerk.nl