kerkrecht-nl

Kerkrecht.nl

Deze collectie bevat alle documenten die opgenomen zijn op de website kerkrecht.nl. De website kerkrecht.nl kwam in 2002 tot stand en bevat informatie over het geldend kerkrecht in Nederlandse kerkgemeenschappen. De collectie bevat relevante historische documenten, zoals kerkordes, acta van concilies en synodes uit voorbije eeuwen, en overzichten van literatuur op het gebied van kerkrecht.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle documenten van de website kerkrecht.nl.

Contact

Deze collectie is tot stand gekomen op initiatief van prof. dr. M. te Velde. Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met hem.

Prof.dr. M. te Velde
Stenendijk 2
8061 HP Hasselt
Tel. 038 3 326 632
E-mail: mtevelde@home.nl