maandblad-der-samenwerkende-zendingscorporaties

Maandblad der samenwerkende zendingscorporaties

Het eerste nummer van het Maandblad der samenwerkende zendingscorporaties verscheen in januari 1918. Het blad was een voortzetting van het Maandbericht van het Nederlandsch Zendelinggenootschap en de Berichten der Utrechtsche Zendings-Vereeniging. Vanaf januari 1920 heette het blad Maandblad der vier samenwerkende zendingscorporaties en vanaf 1921 ging het verder als het Nederlandsch zendingsblad. Het Maandblad der (vier) samenwerkende zendingscorporaties verscheen maandelijks.

Wat is opgenomen in Digibron?

De jaargangen 1 t/m 3 (1918 t/m 1920). Advertenties, familieberichten en agenda’s zijn in de regel niet opgenomen.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel. 030 880 1880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: https://www.protestantsekerk.nl