maandblad-voor-de-kerkelijke-armenzorg

Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg

Het Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg werd vanaf 1910 uitgegeven. Het werd uitgegeven door toen net opgerichte ‘Vereeniging van Diakenen’, vanaf 1921 ‘Federatie van Diakonieën’ geheten. Het blad werd in 1930 opgevolgd door Diakonia. Diakonia is ook als bron opgenomen in Digibron en doorzoekbaar.

Wat is opgenomen in Digibron?

De jaargangen 1910 t/m 1929. De maandbladen zijn ingebonden in jaargangen en als jaargang gescand. De oorspronkelijke datering van de specifieke bladen is in de ingebonden jaargangen niet behouden, daarom zijn alle artikelen uit een bepaald jaar op 1 januari van dat jaar gedateerd.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel. 030 880 1880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: https://www.protestantsekerk.nl