sow-kerken

Acta PKN: SoW-kerken

Deze collectie bevat acta van de gezamenlijke vergaderingen van de generale synoden van de kerken die participeerden in het Samen op Weg-proces, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en, vanaf de jaren negentig, de Evangelisch-Lutherse Kerk. In 2004 resulteerde dit proces in het samengaan van bovengenoemde kerkverbanden in de Protestantse Kerk in Nederland. De collectie bevat de acta uit de jaren 1973, 1976, 1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989 1990 en 1992 t/m 2003.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel. 030-8801880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: https://www.protestantsekerk.nl