weekblad-van-de-nederlandse-hervormde-kerk

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk

Het eerste nummer van het Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk verscheen in januari 1917. Het blad werd uitgegeven om de gemeenten te informeren over ‘alle zaken betreffende vacaturen en andere voor gemeente en kerk belangrijke aangelegenheden’, zoals het eerste nummer vermeldde. In januari 1952 werd het weekblad opgenomen in de nieuwe periodiek Woord en Dienst en stopte het te bestaan als zelfstandige uitgave.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle jaargangen van het blad zijn opgenomen in Digibron. Advertenties en beroepingswerk zijn in de regel niet opgenomen.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel. 030 880 1880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: https://www.protestantsekerk.nl