Digibron.nl

Werfactie nieuwe abonnees

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 17 september 1954
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8

Het is, voornamelijk cloor de vacantietijd, enkele nummers geleden. dat. wij een verantwoording gaven van aangebrachte abonnees. Maar deze verantwoording klinkt dan ook als een klok:33 nieuwe abonnees!

Aan de spits staat onze agent te Middelburg, Chr. Verhage, die er 10 aanbracht. Onze agent te Uddel, B. Vos, bracht er 3 aan; mej. J. de Boer te Hilveisum eveneens 3; abonné Chr. Koster te Waarde 1; abonné J. Geluk te Gorkum 1; abonné J. de Rooy te Amsterdam 1; dhr H. W. Wassink te Harderwijk 1; onze agent te H. I. Ambacht, J. Alderliesten 1: abonné A. Faasse te Vlaardingen 1; onze agent te Vlaardingen, dhr Zoutendijk 1; dhr Th. de Waal te Middelharnis 1; abonné M. G. Hoepel te Piershil 1; onze agent le Amersfoort M. R. van Engelenhaven 1; onze agent te Rotterdarn-Z. M. Markwat 1; onze agent voor Oudewater en omgeving Jac. Boer 2; G. B. te Gr. 1; abonné A. Hoogendoorn te Waddinxveen 1; abonné G. J. Bloemendaal te Zelhem 2.

Hartelijk dank! Zulk een verantwoording geschiedt met veel genoegen.

.De premieboeken zijn verzonden en de wacht is nu op weer nieuwe opgaven, waarvoor wij ons gaarne aanbevolen houden. Bij het opgeven van nieuwe abonnees s.v.p. gelijk vermelden welk(e) premieboek(en) men wenst.

GIFTEN VOOR HET GRATIS LEZERS FONDS

Onder betuiging van hartelijke dank aan gevers en geefsters, verantwoorden wij gaarne de volgende giften: ƒ 1.50 van A. Sch. te Katwijk a.d. Rijn; ƒ 0.50 van , T. G. te Hansweert; ƒ 1.--van Dames le V. te Rotterdam; ƒ 0.50 van C. M. te Abbenes; ƒ 2.— van fam. le C. te Sommelsdijk; ƒ 1.— via agent R. Baas Boskoop; ƒ 5.— van mej. N. te X, die ook een gift a ƒ 5.— bestemde voor onze militairen; ƒ 5.— van de Jongel. of Studievereen. te Vlissingen; ƒ 3.75 van onze agent P. C. Moree te Nieuw Beijerland, die de incassovergoeding afstond aan het Gr. L. F.; dito ƒ 2.75 van J. Alderliesten, agent te H. I. Ambacht die ook nog ƒ 1.85 ontving van diverse abonnees; ƒ 2.25 van diverse abonnees, via onze agent M. de Witte te 's-Gravenpolder; ƒ 4.50 eveneens van div. abonnees via onze agent B. Vos te Uddel; ƒ 4.— van onze agent L. de Muynck te Borssele, die de incassovergoeding afstond aan het Fr. L. F. en ƒ 1.50 van diverse abonnees via onze agent voor Ridderkerk e.o.; G. Vlasblom.

Het is aangenaam, steeds te mogen ondervinden dat onze lezers, lezeressen en agenten het Gr. L. F. een goed hart toedragen. Met alle vrijmoedigheid bevelen wij dit Gr. L. F. in ieders milddadigheid aan. Velen die het niet, ja onmogelijk kunnen betalen, genieten nu een kosteloos abonnement.

RING ROTTERDAM VAN JONGELINGSVERENIGING DER GEREFORM. GEMEENTEN

Daar Ds A. de Blois door onvooi'ziene omstandigheden niet in de gelegenheid was op Woensdag 15 Sept. voor onze Ring te spreken, zal deze vergadering nu D.V. a.s. Woensdag worden gehouden, 22 Sept. 's avonds 8 uur in de zaal van de Geref. Gem. te Rotterdam-Zuid.

Ds de Blois hoopt te spreken over:

„Een blik in ons kerkelijk leven".