Digibron.nl

Draagt elkanders lasten

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 18 september 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Door de kerkelijke verwikkelingen, U allen wel bekend, is de vereniging van Gouda heel haar studiebibliotheek verloren, daar zij die heeft moeten afstaan aan degenen, die van ons uitgegaan zijn. U begrijpt allen, wat dit voor deze hierin zo zwaar getroffen vereniging betekent.

Die vrienden hebben geen enkele bron, geen enkel studieboek meer voor het maken van hun onderwerpen.