Digibron.nl

Een bladzijde voor en van onze jeugd

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 13 mei 1960
Auteur: C. de Bode.
Pagina: 7

Een praatje vooraf.

De jaarvergadering van het L.V. van Knapenverenigingen ligt weer achter ons en in de vorige „Daniël" hebben jullie het verslag kunnen lezen. Ik weet niet welke jonge lezers en lezeressen er waren, want ik heb zoveel gezichten gezien; ik ben blij, dat er ook zoveel meisjes waren. Zij, die niet naar Lisse konden komen hebben een heel gezellige dag gemist.

Jullie weten wel, dat we een telegram aan Hare Majesteit de Koningin gestuurd hebben, niet waar? Welnu, we hebben het volgende antwoord ontvangen:

Ter voldoening aan de opdracht van Hare Majesteit de Koningin breng ik Haar vriendelijke dank over aan het Landelijk Verband van Knapenverenigingen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten voor de zegenbede en verdere gevoelens zoals geuit in uw telegram gezonden tijdens jaarvergadering op 20 april 1960.

Wegens verblijf van Hare Majesteit de Koningin in het buiteriland kon uw telegram eerst thans worden beantwoord.

Chef van het Militaire Huis van H.M. Luitenant-Generaal tit., C. F. Pahud de Mortanges

Wie wonnen de boeken?

Omdat er twee broertjes waren, die evenveel punten hadden, heb ik maar zes boeken gekocht. Vijf van de zes winnaars waren in Lisse; zij konden hun boek direct meenemen. Rinus de Witte uit Nisse behaalde het hoogst aantal punten n.1. 596, hij was niet in Lisse, maar zijn boek is hem inmiddels toegestuurd. De vijf anderen zijn: Jan Walhout uit Nw. en St. Joosland, 594 p.; broertjes Visscher uit Genemuiden en Leen Markwat uit Dirksland ieder 590 p. en Henk Brink uit IJselmuiden 589 punten. Nogmaals gelukgewenst jongens! Jammer, dat er niet een paar meisjes bij zijn. Zij winnen zeker de tweede opgave? Jullie zijn wel nieuwsgierig naar je behaalde punten, nu ik zal ze opnoemen hoor; jullie woonplaatsen kort ik voor 't gemak maar af. Ik geef alleen die jongelui, die trouw meegedaan hebben. Piet Koning, T., 583; M. ten Voorde, T., 576; Henk Mijnders, L., 572; W. Kortleven, G., 561; Jaap Roozemond, D., 558; Mijndert van 't-Geloof, D., 550; M. Karens, Z., 588; Jan en Jaap Bosman, N., 559; H. Flikweert, N., 567; S. Rietdijk, S., 586; Han van Loon, N.T., 559; Leendert Bakker, H., 558; J. Wisse, M., 572; Johan Kreykes, R., 551; Gerrit v. d. Knijff, M., 533; H. v. d. Meer, N., 441; Ko v. Lenten, D., 547; Arie v. Lenten, D., 549; Piet Koningswoud, D., 568; Frans de Visser, O., 573; G. W. Otten, R., 579; J. W. Otten, R., 578; Jo Brink, IJ., 585; Albert Goorman, R., 583; Bram Bregman, B., 569; Thijs Wiegel, D., 501; Jannie v. d. Berg, N. a.d. R., 586; Bas Rijkeboer, R., 573; Jan Zuurmond, S., 532; Adrie Moree, N.B., 571; Adri den Hollander, P., 552; Willy van Engelen, N., 569; J. v. d. Spek, G., 583; Jan Middelkoop, W., 558; J. Eenkhoorn, G., 509; Rien de Jong, S., 579; Jaap Doeven, G., 582; Ferrie de Kraker, W., 563; J. Ligtendag, M., 572; Leen Schippers, L., 571; Kees de Jong, D., 562; Jannie Boogaard, G., 580; Ina de Meulmeester, M., 571; Corrie Louws, M., 574; Beppie en Pietje Terlouw, S., 570; Schier Nagtegaal, M., 526; Sjaak Pieterse, M., 530.

Jammer, hè, dat jullie geen boek gewonnen hebben; ik zou jullie zo graag allemaal een prijsje hebben willen geven, maar daar wilde de penningmeester niets van horen, want dan zou de kas wel erg leeg worden. Nu hoop ik niet, dat jullie een volgende keer zullen zeggen, dat je niet meer mee doet, want dat zou ik wel heel erg vinden. We nemen nu een paar maanden rust, d.w.z. de eerste maanden stel ik geen vragen; natuurlijk plaats ik geregeld wel opstellen en gedichten. Je kunt me dus steeds iets toesturen of vragen stellen. Doen hoor!

De plaats waar we wonen

Westkapelle

De naam Westkapelle komt van Westkaap, omdat het het westelijkste deel van Walcheren was. De geschiedschrijvers gewagen van een stad Westkappel met een aanzienlijk aantal haringbuizen en andere vaartuigen, waar lijnbanen, taanhuizen, nettenmakerijen, enz. waren en een belangrijke handel werd gedreven. In de 12e en 13e eeuw begonnen de duinen onrustbarend weg te schuiven, waardoor vele zeelieden elders een veiliger plaats zochten. Ook is bekend, dat zendeling Willebrord een beeld van Wodan in stukken sloeg, waarop één van de wachters de zendeling ernstig verwondde. In 748 woonden hier reeds Noormannen. Door de vele overstromingen en het verschuiven der duinen werd er in 1540 een nieuwe binnendijk gelegd; de nu nog bestaande, welke nu nog de breedste en sterkste dijk is.

Hierdoor werd bijna de helft van de stad prijsgegeven aan het water.

In 1572 is het dorp door de Spanjaarden geplunderd en ging de bevolking in z'n geheel tot de Hervorming over.

In 1583 kreeg Westkapelle z'n eerste predikant n.1. ds. Hermanus Strange. Bij de invoering van de nieuwe psalmen in 1773 kwam het hier tot een botsing. Er werd nu vlugger gezongen, maar velen bleven de oude psalmen van Datheen zingen op dezelfde maat als voorheen. Dit gaf natuurlijk verwarring. Een paar jaar bleef het zo, tot er enkele mensen verbannen werden en zelfs in ballingschap gestorven zijn, waaronder van Gods volk.

In 1831 brandde hier de Hervormde kerk af, waarvan alleen, de nu nog bestaande, toren bleef staan. De toren werd omgebouwd tot vuurtoren. Ook is er nog een vuurtorentje op de zeedijk. Verder hebben we hier een mooi strand om zomers te zwemmen.

Nu zijn hier drie kerken, een Herv. Kerk, een Ger. Kerk en onze kerk, de Ger. Gemeente. Deze laatste is geïnstitueerd in 1921. Eerst werd er gekerkt in een omgebouwde oude schuur en in 1926 kregen we een nieuwe kerk, die op 3 oktober 1944 met ruim 75 procent van het dorp werd verwoest. In 1949 kregen we weer een nieuw kerkgebouw. Ds. de Wit heeft hem toen in gebruik genomen. Ds. Hage uit Middelburg komt bij ons catechiseren. In 1911 werd door vele ouders een bijzondere school gesticht. Er zijn bij ons geen kerkelijke verenigingen.

Aarnoud Sanderse.

Aarnoud, bedankt voor je opstel, ik vond het fijn eens iets van jouw woonplaats te horen. Vinden de anderen het ook mooi?

Een gedicht

Van Adrie Moree uit Nieuw-Beijerland kreeg ik onderstaand gedichtje. Hoewel Pasen al enkele weken achter ons ligt, plaats ik het toch maar, anders moet het een jaar blijven liggen.

Waar denken wij samen op 't paasfeest aan? Dat Jezus, de Heiland, is opgestaan. Dat Jezus, de Heiland en Koning zo groot, Veel machtiger is dan de donkere dood.

De paasklokken luiden met juichende stem. De vogeltjes juub'len ter ere van Hem. Ja, alles wat groeit en wat bloeit deelt de vreugd', Die kind'ren en mensen zo eind'loos verheugt.

En over de wereld weerklinkt nu dat lied. De kind'ren vergeten het lofzingen niet. Want Jezus, Hij leeft — en veraf en dichtbij, Daar zij Hij een trooster, voor u en voor mij.

Vragen staat vrij.

Rinus de Witte zit met een moeilijkheid. Hij vindt de geschiedenis van Jozef erg mooi, maar hij begrijpt iets niet in Gen. 37. In vers 27 staat dat Jozef verkocht werd aan Ismaëlieten en in vers 28 aan Midianieten. Zoals je wel weet Rinus waren Ismaël en Midian zonen van Abraham. Ismaëls moeder heette Hagar en Midians moeder Ketura. Er waren in die tijd veel zwervende kooplieden en de naam van de ene stam werd dikwijls verward met die van de andere. Dus de broers van Jozef dachten, dat het Ismaëlieten waren, maar het waren Midianieten. Begrijpt je 't nu, Rinus?

Een vriend uit Walcheren stelt me een andere vraag. Hij vraagt of het geoorloofd is op zondag per fiets of auto naar een andere gemeente te gaan om een dominee te gaan beluisteren als er in eigen gemeente leesdienst is.

Ja, dit is wel een heel actuele vraag, want velen doen dit. En nu moet ik zeggen of dat goed of fout is.

In de eerste plaats dit, jonge vriend, je moet je ouders gehoorzamen. Als die het niet willen hebben moet je het ook niet doen. En nu mijn mening? Wel als het werkelijk te doen is om Gods wonderen te horen verklaren, dan geloof ik, dat men z'n eigen kerk niet zal voorbijlopen. Je bent het wel met me eens, dat meer mensen om een dominee gaan rijden dan om een preek. Ik begrijp echter ook wel dat vooral jonge mensen meer aan 'n uitgesproken preek dan aan een gelezen preek hebben. Dat zit echter niet in de preek, hoor, maar in onszelf. Gelukkig worden er onder preeklezen ook mensen bekeerd.

En dan je vraag of dat fietsen geen zonde tegen het vierde gebod is. Daarop geef ik dit antwoord: ordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (Matth. 7 : 1).

En tenslotte weer allemaal hartelijk gegroet.