Digibron.nl

VARIA

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 28 februari 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7

WELK EEN OFFER

In Indië liet een jonge Brahmaan zich dopen, omdat hij oprecht in de Heere Jezus geloofde. Direct daarop ondervond hij tegenstand van zijn familie en rasgenoten. Zijn moeder verliet hem; zijn vrouw en kind werden door zijn schoonouders weggehaald. Niemand liet zich met hem in; eenzaam vervolgde hij zijn weg, door bijna ieder gehaat en veracht. Kort daarop werd hij ziek en ging sterven. Op zijn sterfbed getuigde hij: „Heere, het heeft mij veel gekost om U te volgen, maar toch niet te veel, want Uw liefdedienst gaat boven alles!"

Zó werd deze gewezen heiden thuisgehaald, om sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid te ontvangen in het vaderland der ruste.

CORRESPONDENTIE

Wegens overvloed van kopie zullen wij de nog te plaatsen jaarverslagen in ons volgend nummer opnemen.