Digibron.nl

Vrijmetselarij

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 22 januari 1988
Auteur: I. A. Kole
Pagina: 9

De leuze van de vrijmetselarij is: ken uzelf - beheers uzelf - veredel uzelf - zoek wijsheid - kracht - schoonheid.

De natuurlijke mens is niet geneigd tot alle kwaad; in elk mens zijn alle ontwikkelingsvoorwaarden aanwezig, zodat de mens zich harmonieus kan ontwikkelen en er een wereldbroederschap kan ontstaan omdat in ieder mens de goddelijke geest inwoont.

De grondtrek van de vrijmetselarij is de mensverheerlijking. De mens is autonoom, moet zich vrij kunnen ontwikkelen en vindt het ingrijpen van de kerk op het leven door middel van opgelegde dogma's ontoelaatbaar.

De mens moet verdraagzaam zijn zodat er geen enkele vorm van godsdienst aanbevolen wordt en men zich schaart achter een uitspraak eens gedaan door Frederik de Grote: 'Laat ieder op zijn eigen wijze zalig worden'.

De vrijmetselarij wil een universele godsdienst; heeft geen waarheid maar is op zoek naar waarheid.

Zo vaag mogelijk wordt alles omschreven, om zodoende niemand af te stoten. Er wordt ook niet over God gesproken, maar over 'de Opperbouwmeester van het Heelal.'

De vrijmetselarij neemt alle mensen als lid aan die zich scharen achter hun beginselprogramma. De eenheidsgodsdienst heeft pantheïstische kenmerken: de scheppende kracht van de Opperbouwmeester openbaart zich in iedereen en in alles.

Uitgaand van de algemene broederschap van de mensheid, is het de plicht van ieder om zich in te zetten voor het welzijn van mensen zodat ze zich gelukkig voelen.

Alles richt zich op de leefbare samenleving. Het gaat om vrede en gerechtigheid voor iedereen in deze wereld, de schepping van de Opperbouwmeester.

De vrijmetselarij is onder andere een gevolg van de Verlichting in Engeland. Het is in de 17e eeuw ontstaan in dat land. In de verte is er verband met de gewone metselaarsorganisaties uit de Middeleeuwen, gilden die in de loop van de tijd hun sociale betekenis hebben verloren. De vrijmetselaars vormen een werkplaats, een loge. De aanhangers zijn onderscheiden in gezel en meester. Bij de toelating wordt er iets beloofd maar dat moet geheim blijven. Dat zorgt voor iets exclusiefs, maar ook voor wantrouwen, want wat „bedoelen ze eigenlijk ten diepste? "

Elk lid moet een behoorlijk entreegeld betalen, zodat de aanhang hoofdzakelijk uit de bezittende klasse komt.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Tempel. Voor de bezoekers is een verplicht toilet voorgeschreven: rok - witte das - witte handschoenen. In de tempel (voorbeeld de Tempel van Salomo) staat onder andere een altaar en daarop liggen drie grote symbolen van de vrijmetselarij: de Bijbel - het licht boven ons, open liggend bij Joh. 1 waarin gesproken wordt dat het licht in de duisternis schijnt; de winkelhaak - het licht in ons, het symbool van recht en plicht; de passer - het licht rondom ons, het symbool van de broederschap en de toewijding aan de gemeenschap. En als je de tempel binnentreedt, wordt je beschenen door de stralen, de godsdiensten van het Alziend Oog.

Het zal duidelijk zijn dat deze geheime organisatie, met in ons land meer dan 6000 volgelingen verdeeld over 130 loges, veraf staat van de bijbelse boodschap van zonde en genade, zoals die vanuit de openbaring van God in Zijn Woord tot ons komt. En van het Kerstevangelie dat ons spreekt van de zonde en van de waarheid van het getrouwe Woord dat de Heere Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Er staat ook in Joh. 1: de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. De enige weg én de enige Naam tot behoud.