Digibron.nl

Huishoudelijke Vergadering²

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 19 november 2004
Auteur: J. Kranendonk-Gijsser
Pagina: 31, 32

Op onze Huishoudelijke Vergadering d.d. 28 septemberte Gouda heeft de heer L. Kisteman, bureaumanager van KRB een lezing gehouden over het onderwerp: 'Kent de reclame nog grenzen'. De tijd was te kort om alle vragen te beantwoorden. Hij heeft aangeboden dit schriftelijk te doen in Daniël. We geven hem graag het woord.

Hoe is het advertentiebeleid en Terdege? bij het Reformatorisch Dagblad

Eerst beoordeelt men de inhoud van de aangeboden advertentie. Bij twijfel wordt deze door meerdere mensen bekeken en beoordeeld. Daarbij is er altijd een grijs vlak en zal de een vanuit zijn functie soms anders oordelen dan de ander. Degene die verantwoordelijk is voorde verkoop van zoveel millimeter per jaar, zal mogelijk eerder geneigd zijn iets door de vingers te zien. Advertenties en abonnementskosten zijn immers de enige bron van inkomsten. Misschien denkt u dat alles maar toegelaten wordt, maar ik kan u zeggen: het zou voor velen een eye-opener zijn als het hoofd commerciële zaken RD u kon laten zien hoeveel er geweigerd wordt. Dat is heel veel. Soms worden advertenties ook aangepast, zoals van de Aldi en Lydl. Ik weet dat men er voorzichtig mee probeert om te gaan, maar er kan iets over het hoofd gezien worden. Vaak | wordt er onder hoge tijdsdruk gewerkt. De adverteerder reserveert I een paginagrote advertentie, deze komt op het laatste moment binnen, moet met spoed naar de drukker, en ja, dan gaat er wel eens iets fout. Daar komt bij dat onder deze tijdsdruk men ook de | tekstpagina's moet afstemmen op de advertentiepagina's om er een kloppend geheel van te maken. Kortom, het ligt allemaal niet zo eenvoudig.

Onze 'eigen zaken' die zondags niet open zijn, zijn vaak zo I duur...

Een bekende klacht. Scapino en dergelijke hebben aantrekkelijke prijzen. We moeten niet vergeten dat onze 'eigen zaken' een andere | omzet hebben dan kledingzaken waar damespantalons en moderne kleding verkocht worden. De onder ons bekende winkels moeten zelf hun kleding vaak ook duurder inkopen. Wij kiezen er (gelukkig) nog voor om voor de zondag betere kwaliteit kleding te dragen dan I een doorsnee spijkerrok. Maar... aan betere kwaliteit hangt ook vaak I een ander prijskaartje. Ik deel de zorg van gezinnen die van een 1 minimuminkomen moeten rondkomen; anderzijds ontslaat het ons I niet van de plicht om zoveel mogelijk 'eigen zaken' te steunen.

Hoe kun je al die telefonische Ibeleggen, verzekeringen)? reclames weren (geld beter

Meteen zeggen dat u er niet op in gaat. Dat u geen enkele interes-Ise heeft en dat u verder niet gestoord wenst te worden. Dan zijn ze Imeestal snel klaar.

Krijgen we niet een eigen 'refocode' door de reclame in RD en Terdege?

Ja, we kunnen niet ontkennen dat we een eigen 'cultuur' hebben ontwikkeld. Ook onze jongeren zijn daaraan vaak herkenbaar. Ze willen hun eigen gebruiken, hun eigen kledinglijn. Zij worden ook beïnvloed door alles wat ze onder ogen krijgen. Laten we proberen hier voorzichtig mee om te gaan.

Wat is het onderscheid wereldse advertenties RD en Terdege? tussen en die in

Vaak is dat toch nog de haardracht en de rok. Die advertenties zijn trouwens ook een spiegel voor ons. Ze laten ons zien hoe onze jeugd er tegenwoordig uit ziet. Er is ook bij ons inmiddels een stukje gewenning (lichte make-up bijvoorbeeld). Maar is dat niet het beeld dat we ook zien op onze scholen? Daarom moeten we een tegengeluid laten horen door onze 'eigen' uitstraling in advertenties weer te geven. Alles hoeft niet volgens de laatste mode, er mag best sprake zijn van een zekere ingetogenheid. Denk in dat verband bijvoorbeeld eens aan de hoeden die we zondags rondom ons heen zien.

Reclame maken is toch onnodig wij daar dan aan mee? verleiden? Waarom doen

Ja, maar er is verschil tussen het verleidende en het informerende in de reclame. Het verleidende proberen wij zoveel mogelijk te vermijden. We mogen wel informeren als er bijvoorbeeld een nieuw product op de markt komt. Dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn.

Heeft het zin bepaalde reclame terug te sturen?

Zeker wel! Stuur verkeerde reclame ongefrankeerd terug. Ik kan aantonen dat dat zin heeft. Daar is men best gevoelig voor.

Waarom zoveel reclame in RD en Terdege?

Zoals gezegd: advertenties en abonnementen zijn de enige inkomsten van RD en Terdege. Hadden ze geen advertenties, dan zouden deze bladen twee tot drie keer zo duur zijn. Maar er is wel een formule voor. Advertenties mogen het aantal redactionele pagina's niet overschrijden. In vergelijking met andere tijdschriften en kranten (bijvoorbeeld Telegraaf) staan er juist weinig advertenties in onze eigen krant!

Wat te denken van al die advertenties over kruiden om af slanken?

Daar kan ik kort in zijn: Ze werken meestal het best bij degene die ze aanbiedt...

Waarheen kunnen wij een klacht sturen tegen al die recla-

De middagcollecte van de Huishoudelijke Vergadering heeft opgebracht het mooie bedrag van 1.509, 69 euro. Allen heel hartelijk dank!

mes? Kunnen we dat adres niet opnemen in De Saambinder, RD en Terdege?

Het is een goed idee. De Stichting Reclamecode is echter zelf niet bereid advertenties te plaatsen en de meeste bladen nemen niet graag gratis advertenties op. Maar het is goed om waar mogelijk het adres van deze stichting te verspreiden.

Mogen namen en adressen zonder toestemming worden afgegeven voor reclameacties in verband met de wet op de privacy?

Niet als het één naam is. Maar als ik heel consequent elke dag de geboorteadvertenties volg en opschrijf wanneer en waar iemand is geboren en ik voer dat in een bestandje in, dan heb ik over vijf jaar iemands adres om een kaartte sturen. Dan heb ik dat via een openbaar kanaal (krant) verzameld. Men is hier op het moment wel mee bezig; de privacywet wordt wel steeds strenger.

Hoe is de verhouding tussen advertenties en het tiende gebod?

Wij mogen in advertenties de begeerte niet opwekken. Maar wat is begeerte opwekken. Door sfeer kun je inspelen op iemands gevoelens, maar als u bijvoorbeeld een nieuwe koelkast wilt hebben, laat u zich toch ook voorlichten in een witgoedzaak? Informatieoverdracht is op zich niet verkeerd.

Hoe kun je bezwaar maken tegen billboards?

Heel eenvoudig. De meeste billboards in Nederland worden geëxploiteerd door bureaus die deze borden overal in Nederland plaatsen. Die posities moeten zij kopen bij de gemeente. B en W heeft het mandaat deze plaatsen te verhuren of te verkopen aan een exploitant daarvan. De gemeenteraad kan echter wel eisen stellen. In sommige gemeenten is dat bespreekbaar, in andere niet. Toch is het wel goed om actief te reageren. We moeten er niet alleen onderling over praten, maar ons misnoegen duidelijk kenbaar maken bij de gemeente, onderbouwd vanuit Gods Woord. Als we massaal reageren, zou daar toch een signaal van uit gaan.

Zou het helpen als ieder van de gereformeerde gezindte een sticker op brievenbus zou plakken dat reclame ongewenst is?

Ja zeker. Het is zelfs zo dat u een klacht kunt indienen als men ondanks uw nee-sticker toch reclame bij u bezorgt Het heeft te maken met de wet op de privacy. De stickers, in verschillende 'varianten, zijn gratis af te halen bij het gemeentehuis, of telefonisch te bestellen bij MailDB: el:0900-2025095 (€ 0, 23 per minuut), of bij de Vereniging Milieudefensie, tel:020-6262620.

Moeten wij koopverslaafden niet helpen?

Het gaat hier over het gemak waarmee men kan kopen op afbetaling. Dat kan voor sommigen inderdaad een groot gevaar zijn. Heel gemakkelijk wordt een regeling getroffen voor afbetaling. Het zou goed zijn als er meer gewezen werd op de gevolgen van deze vaak dure regelingen. En... betaald worden moet ertoch!

U sprak over reclame in de Bijbel?

Het woord reclame komt in de Bijbel niet voor in de betekenis die wij eraan geven. Toch wordt er meermalen geschreven over de verleidingen van de wereld. Er worden zaken aangeprezen waar we ons voor hebben te hoeden. Ook in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament waren er markten waar de waren werden aangeprezen.

Is het nog wel mogelijk om alle zaken te mijden die niet aan de bijbelse normen voor reclame voldoen?

In de praktijk van alledag zal dat niet eenvoudig zijn. In de eerste plaats omdat we vaak niet alle reclame van een bedrijf kennen en in de tweede plaats omdat sommige artikelen niet op een andere manier te verkrijgen zijn. Wie met de trein reist, zal het kaartje moeten kopen bij de Nederlandse Spoorwegen. Echter, niet alle reclames van NS voldoen aan de bijbelse normen.

Gaan we a/s gereformeerde gezindte niet voorop als het gaat om luxer, mooier en groter?

Ook mensen binnen de gereformeerde gezindte zijn gevoelig voor luxe en mooie dingen. De begeerte zit in ieder mens. We mogen daarom wel dagelijks bidden om eenvoudigheid en bewaring voor de begeerlijkheden. Ik durf de stelling niet te onderschrijven dat we daarbij voorop lopen, maar we zijn zeker niet beter.

De reclame zou meer gebruikt moeten worden om Gods werken bekend te maken. We zien wel eens borden in een weiland, aldus een opmerking.

We kunnen dat direct op onszelf toepassen. Kunnen de mensen aan ons zien (niet alleen op zondag) dat wij christenen zijn? Prijzen wij de Heere aan bij onze buren en bekenden? Op deze manier kunnen wij 'reclame' maken voorde Heere en Zijn dienst. Daarbij zal het middel wel moeten passen bij de Boodschap.

Hoe kun je reageren op de soms aanstootgevende plaatjes op Venz hagelslag?

In de eerste plaats: de fabrikant schrijven waarom u zich stoot aan de plaatjes op de verpakking en hem vragen om ze te wijzigen. In de tweede plaats door dit merk niet meer te kopen. Het is goed om bovendien de winkelier hiervan op de hoogte te stellen.

Is de reclame(verleiding) het ergst voor de jonge kinderen en de jeugd (speelgoed, mobieltjes, dvd's enz.)?

De jongeren onder ons zullen zich door andere reclames aangesproken voelen dan de ouderen. De jeugd heeftin het algemeen de beschikking over meer geld dan de ouderen vroeger hadden. Ook is de cultuur van het erbij willen horen en daarom een bepaald merk of type te willen hebben sterker dan vroeger. Deze cultuur wordt door de reclame zeker gevoed. Toch laten ook de ouderen zich wel leiden door de reclames. We hoeven maar te denken aan de extra opties op een auto, de nieuwste seizoenmodekleuren, de inrichting van de tuin enzovoorts. Ouderen en jongeren moeten beide bewaard worden voor de verleiding en de begeerte.

Meneer Kisteman, Hartelijk dank dat u de moeite hebt willen nemen om de vele vragen waarmee u naar huis ging alsnog te beantwoorden via onze pagina's in Daniël. Het was en is zeker de moeite waard om met elkaar na te denken over de gevaren en verleidingen van de reclame die allerlei begeerlijkheden in ons opwekken. Dat we allen de uiterst actuele boodschap van Gods Woord ter harte zouden

nemen: ebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid! (1 Johannes 2:15-17).