Digibron.nl

GODS HAND"

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 19 oktober 1956
Auteur: Th. de W.
Pagina: 8

In Amerika is het gebruikelijk, in contracten te gewagen van een „Act of God" (rampen etc), die een overmachtssituatie zou kunnen scheppen waarin het niet nakomen van het contract niet als contractbreuk kan worden aangemerkt.

De Russische ambassade in de Verenigde Staten, die een overeenkomst met een drukker sloot voor de uitgifte van het informatie-orgaan „USSR Information Bulletin" heeft, zo bericht „Time" bezwaar gemaakt tegen deze clausule.

De drukker mocht allerlei oorzaken opgeven: aardbevingen, watervloeden en desnoods de atoombom, maar „Gods Hand" moest uit het contract blijven.... Zó is het communisme.