Digibron.nl

Philips Willem van Oranje of Een vergeten Oranjeprins

Bron: Daniel
Datum: maandag 9 april 1956
Auteur: A. E.
Pagina: 3

III.

Wat zal de jonge Prins gedacht hebben, toen hij de zonnige kusten van Spanje voor zich zag opdoemen, niemand die het ons kan vertellen.

Nu was het bijna niet meer mogelijk om met de Reformatie in contact te komen. Hier in Spanje werd hem dan ook de roomse leer als vergif ingegeven.

Rooms werd hij opgevoed in dit milieu van roomse afgoderij.

In al de jaren, dat hij in Spanje geweest is, is hij opgegroeid tot een strenge Rooms-Katholiek, die niets met de Reformatie te maken wilde hebben.

In 1595, toen hij ruim veertig jaar was, elf jaar na de dood van zijn vader, mocht Philips Willem terugkeren naar zijn vaderland. Hoe groot moet dat verlangen geweest zijn, in al die jaren van gevangenschap. Maar eindelijk vond Spanje de tijd er voor rijp.

Toch was zijn eerste gang niet naar de Nederlanden, maar hij reisde vanuit Spanje naar Rome om de Paus een bezoek te brengen, waar hij ook knielde aan het graf van de Nederlandse Paus Adrianus.

Na dit bezoek reisde Philips Willem naar de Nederlanden, waar hem een sombere ontvangst ten deel viel.

Aangekomen in Luxemburg vond hij een brief van de Staten Generaal uit Den Haag, waarin stond, dat hij voorlopig niet over de grenzen mocht komen, omdat de toestand het niet toeliet hem te ontvangen. Waarschijnlijk vertrouwden de Heren Staten Generaal Philips Willem niet, omdat hij uit Spanje kwam.

Daar de 80-jarige oorlog in alle hevigheid woedde tussen Spanje en de Nederlanden, dachten ze misschien dat hij een Spaanse spion was.

Ook zijn halfbroer Maurits kon hem niet ontvangen. Alleen zijn eigen zuster Maria trok zich het lot van haar broer aan, die ze ongeveer dertig jaar geleden voor het laatst had gezien.

Een somberder thuiskomst kan men zich niet indenken. Nu hij in de Noordelijke Nederlanden geweigerd werd, vestigde hij zich in Oranje, later ging hij naar Brussel, terwijl hij dikwijls in Breda en Diest vertoefde.

Het is wel aardig om te weten, dat Philips Willem van Oranje het dorp Dinteloord heeft gesticht. Verleden jaar zomer heeft Dinteloord het feit herdacht, dat het 350 jaar geleden was dat het gesticht werd door deze Oranjeprins. In 1609 werd de Prins, die inmiddels gehuwd was met Eleonora van Bourbon, Prinses van Condé, ingehuldigd als Baron van Breda. Hij kreeg een geschenk van de stad van 6000 car. guldens.

Nu was eindelijk een eind gekomen aan het rusteloze zwerven. De Prins woonde nu regelmatig op het Kasteel te Breda. (1609—1618). Een enkele keer verbleven zij in Brussel of Parijs, waar zij de grote feesten bijwoonden.

(Wordt vervolgd)