Digibron.nl

(Vervolg Briefwisseling)

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 23 maart 1951
Auteur: K.
Pagina: 8

Maar indien wij zonden menen, dal de omstandigheden met de bekering niets te maken hebben, dwalen wij, want het Woord en de ervaring leren het anders.

Intussen blijkt uit de goddeloze Herodes wel hoe beestachtig men ook toen leefde. Niet alleen de kindermoord van Bethlehem was zijn werk, neen, ook zijn oom, zijn vrouws moeder, zijn vrouw en drie zoons liet hij ombrengen. Terwijl Johannes' hoofd hem op een schotel door zijn dochter gebracht is. Op een moord meer of minder kwam het niet aan. Waarom niet? Wel, omdat er toch nergens een maatstaf was tussen goed en kwaad! Wie zeide nu dal men een mens niet mocht doden? En dat, terwijl toch de rechtspraak der Romeinen op een hoog peil stond, maar dan een heidens peil, Men kende geen gebod Gods. Men woog het recht af naar eigen verdorven inzicht.

Nu het slot. Mag ik u nu eens vragen wat er in 1951 onmogelijk is, als men het Woord Gods gesloten houdt? Gelukkig leven wij nog in een algemeen-christelijk land. Maar hoe meer de christelijke zeden worden uitgehold en de band aan de openbaring Gods in dal Woord gegeven los wordt, zoveel te nader komen wij aan puur heidendom. En dat lieejt heel wat te zeggen, voor het huwelijk, voor de gehoorzaamheid aan ouders en allen die over ons staan. Onze tijden zijn heel donker. In ons land zijn meer dan 20.000 jongens en meisjes, die niet door de ouders maar in gestichten worden grootgebracht, van huis uit vreemd van God en Zijn gebod! Laten ivij er eens over denken. En in onze jonge jaren vlieden tot den Heere en Zijn dierbaar Woord, dat heeft alleen beloften voor dit en het toekomende leven.