Digibron.nl

Voor onze militairen

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 16 oktober 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

In het handboekje voor onze militairen komt op blz. 36/37 bij 's Gravenhage de naam voor van A. de Vries, Corn. v. d. Lijnstraat 210; de kerkelijk aangewezen contactpersoon.

Dhr. A. de Vries is verhuisd en woont nu: van Zegwaardstraat 304 Voorburg. Belanghebbenden willen hiervan wel goede nota nemen.

Ook maken wij belanghebbenden er op attent dat te Maastricht, waar wij geen enkel contact-adres hebben, er in cle Waalse kerk godsdienstoefeningen worden gehouden, waar nog de oude Statenvertaling wordt gebruikt en cle psalmen gewoon worden gezongen. Hoewel wij gaarne zien, dat onze jongens ook daar in een Geref. Gemeente konden ter kerk gaan, willen wij deze mededeling van één onzer ouderlingen wiens zoon te Maastricht deze ervaring opdeed, niet onthouden.

De Syn. Commissie voor cle militairen