Digibron.nl

VERANTWOORDING GIFTEN.

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 19 november 1948
Auteur: Ds A. VERHAGEN
Pagina: 6

Verantwoording ingekomen giften ten behoeve van de militairen in Indie.

Uit aangetekende brieven en pakketten ƒ 14.50; J. E. R. te S. ƒ 5.—; fam. M. te E. ƒ 5.—; A. v. d. V. te R. ƒ 10.—; Jongelingsvereniging Utrecht ƒ 352.25; idem Dordrecht ƒ 150.—; Naaikrans Dorcas, Terneuzen ƒ 38.—; Jongelingsvereniging Apeldoorn ƒ 40.—; idem Amsterdam C ƒ 25.—; Uit Zeist ƒ 211.35; H. v. E. te E. ƒ 2.50; Geref. Gem. Leiden ƒ 302.13; Nagift idem f 7.50; C. W. to A. ƒ 5.—; C. G. M. te L. ƒ 3.—; M.V. en J.V. te Giessendam .f 74.50; inzameling Geref. Gem. Gorkum ƒ 116.—; Geref.' Gem. Terwolde ƒ 155.50; fam. C. S. te D. ƒ 15.—; G. van L. te T. ƒ 5.—; N. N. ƒ 130.—; J.V. en K.V. te Vlaardingen ƒ 16.51; inzameling Mijdrecht ƒ 65.—; Zangvereniging Rotterdam Z ƒ 18.—; A. B. te W. ƒ 5.—; Geref. Gem. Capelle aan de IJssel ƒ 50.—; idem Nunspeet ƒ 150.—; idem Axel ƒ 125.50; idem Benthuizen ƒ 136.25; Onbekende te 's-G. ƒ 25.—; Wachtmeester J. A. R. te E. ƒ 25.—; S. J. te N. en St. J. ƒ 10.—; J. W. te M. ƒ 10.—; J. v. G. te B. ƒ 10.—; M. v. W. B. te A. ƒ 10—; Bruiloftscollecte te R. ƒ 17.—; J. D. D. te 's-Gr. ƒ 5.—; K. K. te E. ƒ 7.50; B. G. N. T. te L. ƒ 2.50; J.V. Wolfaartsdijk (lezing de heer Roest) ƒ 32.50; J.V. den Haag ƒ 45.—; H. J. v. V. te D. ƒ 25.—; D. A. G. te A. ƒ 10.—; C. P. K. te A. ƒ 10.— ; Lid Geref. Gem. Rijssen ƒ 2.50; Uit Rijsoord ƒ 5.—; Uit brieven ƒ 2.50; W. v. d. L. te B. ƒ 2.—; Collecte ring J.V. Kampen ƒ 40.26; Uit pakketten ƒ 5.—; Geref. Gem. Nijkerk ƒ 124.25; Uit Geref. Gem. 's-Gravenpolder ƒ 4.—; Geref. Gem. Scherpenzeel ƒ 101.35; W. K. te Sch. ƒ 2.—; N. N. ƒ 1.—; Meisjesvereen. Mijdrecht ƒ 25.—; J. N. te T. ƒ 5.—; Jongelingsvereen. Lisse ƒ 273.80; Geref. Gem. Amsterdam (C) ƒ 82.50; Nagekomen Jongel. Vereen. Utrecht ƒ 3.50; Geref. Gem. Rilland Bath ƒ 89.70; Inzameling Jongel. Ver. te 's-Gravenpolder, Monster en Naaldwijk ƒ 81.50; Geref. Gem. IJsselmonde ƒ 42.16; C. B. te G. ƒ 15.—; Geref. Gem. Borssele ƒ 146.—; W. V. te M. ƒ 20.—; W. de J. te Z. ƒ 25.—; Geref. Gem. Oosterland ƒ 82.40; B. A. v. D. ƒ 10.—; P. Z. te P. ƒ 1.—; Uit collecte Kampen ƒ 10.—; Geref. Gemeente Gouda ƒ 175.—; Jongel. Vereen, schooljeugd en bruiloft te R-idderkerk ƒ 104.—; J. van I. te R. ƒ 5.—; Uit collecte Genemuiden ƒ 10.—; Nagekomen Meisjesvereen. Mijdrecht ƒ 12.50; Coll. Ger. Gem. Akkrum ƒ 47.—; idem Nieuwdorp ƒ 109.18; fam. B. te W. ƒ 25.—; L. H. te N. L. ƒ 10.50; Geref. Gem. Dirksland ƒ 128.62; C. K. te W. ƒ 2.50; Nagekomen Meisjesvereen. Borssele ƒ 2.50; Wed. M. B. te R. ƒ 100.— ; Geref. Gem. Vriezenveen ƒ 106.80; idem Hilversum ƒ 116.—.

Totaal ƒ 4635.26.

De Commissie is wel eens in verlegenheid, hoe op de juiste wijze alle gevers en geefsters te bedanken voor hun gaven.

Weest allen verzekerd van onze grote dank, die wij hebben voor deze vele bewijzen van medeleven met onze militairen en voor het werk der Synodale Commissie.

Namens deze,

Ds A. VERHAGEN, Penningmeester.