Digibron.nl

RECTIFICATIE.

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 16 mei 1952
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7

In „Daniël" van 7 Maart '52 staat in de rubriek Gew. Geschiedenis: „Zegent ze, die U zegenen". Dat moet natuurlijk zijn: „Zegent ze, die U vervolgen". Wij danken onze abonné tel Delft voor deze opmerking.

In „Daniël" van 2 Mei '52, eveneens in het artikel Gew. Geschiedenis, komt aan het eind deze zin: „Is Matthias later afgestorven, of misschien vroeg gestorven." Dit moet zijn: „Is Matthias later afgetreden, of misschien vroeg gestorven."