Digibron.nl

VERENIGINGSNIEUWS

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 9 juli 1954
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8

CAPELLE AAN DE IJSSEL

Het adres van de penningmeester der J.V. te Capelle a.d. IJssel is nu: J. C. Oudshoorn, 's Gravenweg 102, Capelle a.d. IJssel.

RING ROTTERDAM VAN JA'. DER GEREF. GEM.

KORT VERSLAG van de ringvergndering, gehouden op 12 Juni te Rotterdam-Zuid.

De vergadering werd gepresideerd door de voorzitter, de heer T. Molenaar, met het zingen van Psalm 72 : 6, het lezen van Hebreeën 4 van vers 14 t.rn. hoofdstuk 5 en gebed.

Daarna heette de voorzitter alle aanwezigen een hartelijk welkom toe inzonderheid dhr A. van Bochove, de spreker voor deze middag, dhr van Wely, ouderling der Geref. Gemeente te Rotterdam-Z., en ds A. de Blois, die na het voorlezen van de notulen binnen kwam.

Na deze woorden gaf de voorzitter de heer A. van Bochove gelegenheid zijn referaat te houden, getiteld: „De man, Gods gunstgenoot". Spreker stond allereerst stil bij de bloedvergieting in het O.T. n.1. bij de uittocht uit Egypte en bij de Grote Verzoendag. Daarna hooiden we hoe of het kwam dat juist de stam van Levi uitverkoren was tot het priesterambt.

Tevens beschreef spreker de kleding van de Hogepriester en zijn werk waarin we een afschaduwing zien van het verzoeningswerk van Christus. Maar het voornaamste zal zijn, zo besloot de heer van Bochove zijn referaat, dat wij weten dat Christus ook voor ons Zijn dierbaar bloed vergoten heeft.

Na de pauze werden de ingekomen vragen op vlotte wijze beantwoord door de spreker.

Hierna werd nog gezongen Psalm 68 : 13 waarna de heer van Bochove de vergadering eindigde met dankgebed.