Digibron.nl

Het doopformulier in revisie

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 21 september 1956
Auteur: A. J. F.
Pagina: 2

In de Hervormde Kerk en cle Gereformeerde Kerken zijn commissies benoemd om de oude formulieren voor doop, avondmaal enz. te onderwerpen aan een nadere beschouwing.

Beide kerkgenootschappen voelen niet veel meer voor de „strakke" en „verouderde" richtlijnen, clie in de zestiende en zeventiende eeuw ontstonden.

De Gereformeerde Kerken brengen in de bestaande formulieren wijzigingen of weglatingen aan, terwijl cle Hervormde Kerk niet meer wil vasthouden aan één formulier voor een bepaald onderwerp. Laatstgenoemde heeft in haar ontwerp-Dienstboek liefst vijf doopformulieren opgenomen, waaruit men naar believen kan gebruiken.

Van deze wijzigingen zullen wij één voorbeeld geven. De Gereformeerden hebben in het doopformulier verandering gebracht door uit de zinsnede:

„Omdat zij (d.z. cle kleine kinderen) ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn" het woordje „verdoemenis" cloor „veroordeling" te vervangen. Merkwaardig is, clat de Gereformeerde Kerken daarbij verder gaan dan de Hervormde Kerk.

Het eerste („strengste") van cle genoemde vijf doopformulieren blijft nog steeds over „verdoemenis in Adam" spreken. In dit opzicht zijn de Hervormden dus gereformeerder dan de Gereformeerden.

De Gereformeerde Kerken streven sinds lang naar verzwakking van cle formulieren en hebben wel meer met een potlood met dikke punt gewerkt om te schrappen. Maar door één bepaald formulier te behouden wordt de uniformiteit in belijdenis wel bevorderd.

Deze uniformiteit is bij de Hervormden totaal zoek, doordat er zo'n grote verscheidenheid in richtingen bestaat in deze Kerk. Deze modaliteiten zijn op eigen wijze nu bevredigd geworden.