Digibron.nl

Kerk en televisie

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 27 juli 1956
Auteur: A. E.
Pagina: 3

In onze hedendaagse tijd, waar het technisch vernuft van het mensdom tot ongekende hoogte is opgevoerd, neemt de televisie een belangrijke plaats in.

In stad of dorp, waar men komt, overal ziet men de televisiemasten op de huizen staan.

Velen hebben tegenwoordig liever een televisietoestel dan iets nuttigers.

Miljoenen mensen zitten avond aan avond rond cle televisie geschaard, om te zien, wat er in cle wereld omgaat.

Alle soorten van genoegens kan men er op zien, sportwedstrijden, films, concerten, cabaretgezelschappen, toneelvoorstellingen enz.

Men behoeft geen stap cle deur uit te zetten om zich te gaan vermaken, want alles wat de wereld te bieden heeft kan men in de huiskamer zien. Door een enkele draai aan een knop hebt u de bioscoop in huis. x

Ook kunt u programma's zien, met het woordje „Christelijk" er voor, zelfs een kerkdienst is reeds te zien geweest. Enige tijd geleden, is in Overschie de eerste kerkdienst per televisie overgebracht. Stampvol was cle kerk, alle plaatsen waren bezet, maar voordat deze kerkdienst begon, werd er eerst een filmpje gedraaid voor de televisiekijkers, van cle omgeving van Overschie. Men zag de mensen naar de kerk gaan, men kon cle klokken horen beieren, totdat het tijd was en de mensen gezeten waren.

Zoemend richten zich de camera's, opgesteld in de paden van de kerk, op de kansel, op het orgel, op het gehele interieur van de kerk.

Men zag de dominee met cle kerkeraad uit cle consistorie komen en de dominee begon.

Tijdens de preek reden cle televisiecamera's door de kerkpaden om beurtelings de predikant en de gemeente in cle huiskamers te laten verschijnen, daar het geheel vooral niet eentonig mocht worden.

In een vorig artikel hebben wij enkele dwalingen van de roomse kerk besproken, maar als wij dichter bij huis blijven, dan zien wij, dat ook onze protestantse kerken zich op zijpaden begeven, en afwijken van de enige weg.

Hoevelen hebben wellicht hun plaatsje in cle eigen kerk opengelaten, om uit nieuwsgierigheid deze kerkdienst in cle huiskamer mee te maken.

Hoevele anderen hebben misschien spottend neergezien op deze uitzending. Hoevelen in de kerk zelf, hebben maar gedeeltelijk gehoord wat cle dominee preekte. Het kan toch niet anders of cle aandacht was verdeeld tussen cle camera's en de predikant.

Hoe dit ook zij, een ding is zeker, clat God Zijn Zegen hierover niet kan en niet zal schenken.

Ook hier kan men zien, clat het uiteindelijk niet om Christus te doen is, maar om cle mensen in cle huiskamers te behagen, al wordt dit ten stelligste ontkend.

Allerlei kronkelpaden worden bewandeld, om vooral de jeugd te trekken en alles aanlokkelijk voor te stellen, inplaats van cle zuivere waarheid te verkondigen, waar geen televisie te pas komt.

Een televisietoestel hoort in onze huizen niet thuis, ook al zijn er nog zo dikwijls Christelijke programma's te zien. Deze programma's verschillen heus niet zo veel met cle andere, uiteindelijk is alles met hetzelfde sop overgoten.

De weg naar cle Godzaligheid is niet op het scherm te vinden, al staat cle dominee nog zo te preken, clat men maar geloven moet.

Deze televisiekerkdiensten zijn meer voor het genoegen van cle mensen, dan clat er Gods eer mee bedoeld wordt. Dat cle zijpaden, clie bewandeld worden, nog eens verwisseld worden, met het ene rechte pad, clat leidt naar de Godzaligheid.

Dan zou God Zijn Zegen niet onthouden.