Digibron.nl

Bandoeng

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 13 januari 1950
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7

H.K.A.G. — 1 B-4

De volgende militairen zijn door de P.T.T. als gedemobiliseerd opgegeven:

Mocht deze opgave onjuist zijn, dan verzoeken wij ouders of familieleden van deze militairen omgaand hun juiste adres op te geven aan het administratieadres van de Syn. Commissie voor de militairen: Ridder van Catsweg 244a, GOUDA.

Dpi. Sold. H. C. Bakker, Legernr. 25-07-09-008 Mil. J. Lemstra Stb. Nr 50591 Sergt. D. Valk Legernr. 26-08-10-107 L. de Visser Legernr. 25-09-11-173 Korp. J. Rijnsburger Legernr. 25-11-15-083 Dpi. Sold. G. Wulff Legernr. 27-12-19-225

ADRES VERANDERINGEN

Willen de militairen, of ouders, verloofden en vrienden van militairen, die naar Nieuw Guinea zijn vertrokken, of nog zullen vertrekken, vooral spoedig hun nieuw adres opgeven aan H. Hoogendoorn, Padder van Catsweg 244a, GOUDA ? Geef dat adres ook op aan het bureau van de douane-contróle te BATAVIA, in verband met de Kerstpakketten, waarvan een groot deel dit kantoor nog passeren moet. Ge kunt daardoor zelf veel teleurstelling voorkomen.