Digibron.nl

Kerstmis 1958

Bron: Daniel
Datum: woensdag 24 december 1958
Auteur: W. v. G.
Pagina: 3

Wat is de mens, die deze aarde, Een stof je in 't heelal, bewoont? Eens was hij in zo hoge waarde, Met eer en heerlijkheid gekroond.

Wat is de mens, sinds hij zijn handen Uitstrekte naar verboden vrucht? Nu zwerft hij om door alle landen: Een balling, eindloos op de vlucht.

Zijn afkomst is hij nooit vergeten β€” Nu strekt hij, in een ijd'le waan Zijn handen uit naar de planeten En zoekt een woonplaats op de maan.

In zulk een wereld, diep verloren, Die God wil stoten van Zijn troon, Werd eenmaal 't heilig Kind geboren: Daarheen zond God Zijn eigen Zoon.

Herodes zocht het Kind te doden; Er was geen plaats in Bethlehem. De wereld, ondanks al haar noden, De wereld heeft geen plaats voor Hem.

De mensen willen wel wat spelen, Met 't Kind geboren in een stal, Maar niemand laat zich iets hevelen Door deze Koning van 't heelal.

Op aard betwisten grote volken Elkaar de wereldheerschappij β€” Hij komt ... als Rechter op de wolken En zegt: β€žDe wereld is van Mij"