Digibron.nl

Johannes Maccovius - pagina 413

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: A. Kuyper
Pagina: 413

401 Scholastici vel omnes,

Dixere quicquid unquain ld unus bic

lam

En loog

voorts,

ons

Makousky

posteris relinquit.

moge de herdenking van dezen grooten Theo-

allen

opwekken

tot

ernstige,

schappelijke studie, waarin het ook

komt

bij

degelijke,

ons, evenals

tot een:

SOLI DEO

HONOR ATQUE GLORIA.

weteDbij

hem