Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 268

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 268

256 verlost zijn

worden."

volk

:

En

„Ik zal u

En daarom, moedwil, zelfs

van zijn welgevallen, belooft Hij rechters geven als in het eerste."

als teeken

weer

aan

zonde zóó ver gaat, dat ze in brutaliteit, uit en wetens verkracht erger nog die rechtsverkrachting gebruikt als schand-middel om zich te bevoordeelen; dan is het volk rijp voor het bederf dan is er niets meer dat het kwaad stuiten kan dan woelt er een gif waar geen tegengif tegen bestaat. de

als

het recht willens

;

;

;

Want

vergeet het niet, dit kwaad sluipt nooit in de vierschaar, het moet in huis en op school en in allerlei gezelschap eerst uitgebroed zijn. Alle brutaliteit is in haar wortel, een zich er op beroemen, dat men geen mensch ontziet. En wie geen mensch ontziet, is in den grond der zaak altoos een vermetele, die ook God niet vreest in zijn hart. of