Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 242

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 242

:

230 en deelneming gaande te maken, om wat in het broederhart sluimerde weer wakker te roepen, ja, bovenal, om langs al deze wegen groot en heerlijk te maken den Naam van dien Kenner en Bewerker der harten, die door de donkere wolk van het lijden zoo zonnig en koesterend den glans zijner heilige ontferming doet heenschijnen. Waar dan nog bij komt, dat God de Heere, als het Hem belieft^ ook den Geest des gebeds uitzendt, en niet om veler gebed, maar toch n^et buiten verband met wat Hij zelf in de harten werkte, soms de plage weer wegneemt en de krankheid geneest. De trouwe Herder, die ons eerst zelf indreef in de vallei der schaduwen, en die ons nu weer bij de hand grijpt, en terugleidt, en uitvoert naar de velden des lichts. Heerlijke profetie en zalig voorgevoel van wat het eens zijn zal in de opstanding der dooden. Uit de moedeloosheid oplevend, en straks herboren tot nieuwe kracht. Als Hij, de Heere, de sterkte vermenigvuldigt dien die geen kracht meer had, en het in die vernieuwing als met een arendsjeugd gevoeld wordt, wat het eens zijn zal, als dit verderfelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan, en het alles in eeuwige jeugd bloeien zal binnen dat Jeruzalem daarboven, waar geen inwoner meer zeggen zal Ik ben ziek.

LIV.

VERLAAT MIJ

ALS DE OUDERDOM DAAR oude dag.)

JSIET

(de

IS.

Daarom daar

is,

ook, terwijl de ouderdom en grijsheid verlaat mij niet, o God! totdat ik dezen

geslachte verkondige

uwen arm, allen nakomelingen

uwe macht. Ps. 71

Door de

:

18.

schept God de Heere vier werelden in zoo ook door de vier leeftijden doet onze God in éénzelfde menschelijk leven vier geheel verschillende levens uitkomen. Het is éénzelfde wereld, die zich al de maanden des jaars voor Gods vier jaargetijden

één wereld, en