Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 208

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 208

196

Het verstrooit minder, en doet de ziel meer tot zichzelve inkeeren. Door mindere uithuizigheid schept het tijd en geeft het smaak in degelijke lectuur. Spreidt een waas van tevredenheid over alle huisgenooten. En geeft in die rustige sfeer juist wat noodig is voor een leven des geheds.

geven

Zelfs

altoos

we

geestelijke

geestelijk

niets

niet toe, dat die overprikkelde geestelijke zin, die extras zoekt, en buitenshuis het vrome najaagt, en geniet, of er moet iets bijzonders bijkomen, hooger

zou staan. Integendeel, die uitheemsche geest is minder vroom. Hij leidt geestelijk overprikkeling. en maakt dat de gewone middelen, die God voor

tot

onze stichting verordineerd heeft, ons niet meer voldoen. Ook geestelijk gaat men dan walgen van het gewone brood, en vraagt altoos om wat een spreekwoord noemt, „korstjes van pasteien". Gezond, in de kern gezond, is alleen zulk een leven, waarin het gewone ons genoeg is, en daardoor heel het leven ons tot ééne rijke vergenoeging maakt. Dan is er geluk en dan welt er dank uit het hart op. Dan is de doorgaande stemming van het hart Godverheerlijkend. En dan is er levensmoed en levenskracht om ook het kruis te dragen, dat elke dag ons oplegt. En dan komen er ook wel dagen, dat we uit ons huis naar onze loofhut gaan. Maar toch altoos zoo, dat we, straks uit de loojhut in ons gewone huis teruggekeerd, weer voelen, weer beseffen, dat de loofhut goed voor enkele weken was, maar dat ons eigenlijk leven, en daarmee ons waarachtig levensgeluk toch door God verborgen is in ons

gewone

huis.

Als wij het in dat huis

maar weten

te

vinden!