Digibron.nl

Varia Americana - pagina 58

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 58

ONS VOORUIT.

50

in de week besommen. Natuursaam over de / 80. lijk zijn er ook veel lager loonen en vooral de „unskilled ,

soms geen ƒ 15. over het algemeen genomen rolt de innen

laborers "

,

door, en

ziet

nu

Dit

men aan

alles

,

het onloochenbare

dollar heel het land

dat er aan geld geen gebrek

ongetwijfeld,

heeft

Maimnondienst van

per week. Maar,

in

kring

bij

is.

kring, tot

het ergste soort geleid, en vooral

feit,

dat ge

geen land

in

wereld

ter

kunt worden, doet er den

sneller kapitalist en millionair

gloed van den geldhartstocht in het bloed branden.

Die hartstocht

ouden

steekt

en jongen aan

,

en de

kleinste winkelier en de minste kantoorklerk loert er op,

of ook voor

hem de kans

niet

komt,

om

al

speculeerend

een stapel greenbacks meester te worden.

kweekt een speculatiewoede, waarvan men

Dit

zich

Europa geen denkbeeld vormt. Men doet er ook aan physieke sport, maar toch, de financieele sport, ook in

in

het roekeloos wedden, heeft er den boventoon.

De vraag door

Jioe

veel

in

men aan

kringen

ondergeschikt belang;

zijn geld

een

komt, wordt daar-

bijkomstig

de hoofdzaak

is

vraagstuk

van

maar, dat men

het in handen krijgt.

Vandaar ook dat sociale

van

ladder,

mannen,

millionair

om

en

de

bij

rijzen

en dalen op de

ons ongekende voorbeelden

die eerst niets

hadden, toen wondersnel

werden, daarna weer doodarm rondkropen,

straks door een

nair te

plotseling

nóg stouter durf nog

rijker millio-

worden dan weleer.

Zulk op

en neergaan

is

er

dan ook

het parvenuety'pQ. te ontwikkelen.

te

gewoon,

om

Dat type vindt men

wel onder de rijke negers, soms ook onder de rijkge-