Digibron.nl

Varia Americana - pagina 74

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 74

ONZE STAMGENOOTEN IN AMERIKA.

66 ,,

van deze eeuw naar het Westen of

jaren"

veertiger

ook naar New-Jersey togen.

Toch wane niemand,

dat

van

dit

en

zelf spreekt,

ternauwernood de moeite der opmerking loont.

maar iochv erge ejlijk

Integendeel, het zou niet goed, zijn

geweest,

wrevel tegen onze Regeering, en

indien

tegen het moederland,

weerzin

bij

deze landverhuizers

en hun nakroost had post gevat.

Vergeet

„ dragonnades "

de

Willem den Eerste, vooral en

West-Brabant

in

noemde,

zijn

in

die

onder koning

de noordelijke provinciën

op wat men toen afgescheidenen

,

losgezonden

Michigan en lowa

in

niet,

,

en weet dat de koloniën

deze smadelijke regeeringshandelingen gesticht

Onze

landverhuizers,

eerste

heroïke

Raalte's

landverhuizers lingen

om

derwaarts togen

eigenlijken

zin

,

,

maar

Van

waren geen

,

maar ballingen

bal-

,

mannen

die het vaderland feitelijk uitwierp

door

der religie wil hun het leven hier ondragelijk te maken.

Dat de toenmalige vervolging met onze beste brak,

op

en

het

voor land en volk

van

zijn.

1843 onder

die in

der religie wil; vrome, trouwe, stoere

en vrouwen

om

leiding

in

in

hoofdzaak door de slachtoffers van

traditiën

historieblad een onuitwischbare vlek blijft, is

thans de gemeene overtuiging

alle partijen.

Maar

dit

neemt het van

Regeering

feit

niet

weg, dat toentertijd de

het land er last en bevel toe gaf; dat

liberalen en conservatieven dit kwellen

loofden juichte

;

dat

en

schier

bepleitte;

heel

dat

de pers deze vervolging toede machthebbers

Herv. Kerk er toe aanzetten

Thorbecke

ze goedsprak.

van „de fijnen"

;

en dat

zelfs

in

een

de Ned.

man

als