Digibron.nl

Kerknieuws

Bron: De Banier
Datum: donderdag 25 juli 1957
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Ds. T. WOUDWIJK De kerkeraad der Oud Geref. Gemeente te Rotterdam deelt mede. dat Ds. T. Woudwijk in het ziekenhuis is opgenomen en dus geen predikbeurten kan waarnemen.