Digibron.nl

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-BRABANT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 24 oktober 1957
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

lovengenoemde vereniging hoopt D.V. p zaterdag 9 november a.s., n.m. 3.15 nr. haar najaarsvergadering te houden het gebouw „Rehoboth" te Raamsonksveer. De agenda's voor deze veradering zijn aan alle afdelingen veronden, behalve aan die, waarvan persnen op de bestuursvergadering aanweg waren. Verder wordt er op gewezen, at alle kiesvetenigingen vóór bovengecemde datum of op deze vergadering Ie candidatenlijsten moeten indienen cor de a.s. verkiezing der Prov. Staten. Vij hopen, dat iedere kiesvereniging met wee afgevaardigden aanwezig zal zijn. oorts zijn alle leden hartelijk welkom. H. RIJKERS, secr.