Digibron.nl

HET LANDELIJK VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN DER S.G.P.

Bron: De Banier
Datum: donderdag 9 januari 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Het bestuur van bovengenoemd verband heeft (wegens omstandigheden) besloten de jaarvergadering niet in januari te houden, doch op D.V. zaterdag 15 maart a.s. Zijn er aangesloten studie- of kiesverenigingen die nog vragen of voorstellen zouden willen inzenden, dan kunnen zij dit nog doen vóór zaterdag 1 maart a.s. bij de sekretaris, H. Groothedde, Oude Binnenweg 9, Twello, Telefoon K 6701- 881.