Digibron.nl

's-GRAVENHAGE

Bron: De Banier
Datum: donderdag 9 januari 1958
Auteur: J. PIJL
Pagina: 6

Leden van de kiesvereniging te 's-Gravenhage, die de Algemene Vergadering wensen te bezoeken, welke D.V. woensdag 26 februari 1958 te Utrecht zal gehouden worden, kunnen daartoe kaarten aanvragen bij het secretariaat: Abcoudestraat 47, 's-Gravenhage, Telef. 635512.

J. PIJL, sekr.