Digibron.nl

Kerknieuws

Bron: De Banier
Datum: donderdag 6 februari 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

CHR. GEREF. KERK TE IJMUIDEN Men verzoekt ons mede te delen, dat te IJmuiden iedere zondag in de Chr. Geref. Kerk, Marconistraat 7, iioek Boerhavestraat, te 10 en 16.30 uur diensten worden gehouden. Predikant aldaar Ds. C. den Hertog. Men hoopt hierdoor schippers e.a. personen, die langer of korter tijd te IJmuiden moeten verblijven en de oude beproefde "waarheid zijn toegedaan, van dienst te kunnen zijri. In het vervolg wordt dit soort berichten niet meer afzonderlijk, maar onder ‚Äěpredikbeurten" opgeno-