Digibron.nl

KORREKTIE

Bron: De Banier
Datum: donderdag 17 april 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

In de replieki'ede van Ir. van Dis, voorkomend in „De Banier" van 3 april j.l., ontbraken op blz. 4, 4e kolom, een paar regels.

Regel 20 van boveni moet volgens de Handelingen als volgt luiden: „dat dit middel aan partikulieren over de post v/as toegezonden, zoals dit ook wel met één of ander wasmiddel gebeurt. Later is echter gebleken, dat dit middel niet aan partikulieren, doch aan artsen was toegezonden", enz.

Enkele kleinere drukfouten zullen we maar laten rusten, doch bovenstaande drukfout was te zinstorend om ze niet even recht te zetten.