Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 juni 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

JEUGDVERBAND STATENKRING GOUDA

Het Jeugdverband van de Statenkring Gouda der S.G.P. hoopt op zaterdagmiddag 21 juni a.s. om 3 uur te vergaderen in het vergaderlokaal der Geref. Gebeente, Stationsplein te Gouda. Inleider: Mr. L. J. M. Hage van Huis ter Heide. Onderwei-p: „Het Marxisme". EUce beöngstellende, vooral jongeren, hartelijk welkom.