Digibron.nl

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bron: De Banier
Datum: donderdag 3 juli 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

AMSTERDAM (C.).: D.V. woensdag 9 juli a.s., n.m. 8 uur, in de kerk der Geref. Gemeente, Looiersgracht 70, Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Staphorst. Tijdrede. ERMELO: D.V. donderdag 17 juli a.s., n.m. 7.30 uur, in de Hoeve (tegenover V.A.D.), Ds. C. Smits van Sliedrecht. Openbare tijdrede. HARMELEN: D.V. zaterdag 5 juli a.s., n.m. 7.30 uur, in de zaal van Gez. v. Dijk, Ds. E. du Marchie van Voorthuysen. IJSSELSTEIN: D.V. zaterdag 5 juli a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw „Uzai", Ds. M. Lekkerkerker van Montfoort. Tijdrede. VTNKEVEEN: D.V. vrijdag 11 juli a.s., 7.30 uur, in het Herv. Verenigingsgebouw, Ds. E. du Marchie van Voorthuysen. Tijdrede.