Digibron.nl

BEGINSELPROGRAMS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 1 januari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

PARTIJNIEUWS

De volgens besluit der Algemene Vergadering 1958 gewijzigde beginselprograms zijn voor 10 cent per stuk verkrijgbaar bij het Partijbureau, adres zie hieronder.

Het gemeenteprogram staat achter het beginselprogram, zodat men beide programs voor 10 cent in bezit kan hebben.