Digibron.nl

STATENKRING RIDDERKERK

Bron: De Banier
Datum: donderdag 8 januari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

De aangesloten kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat de vergadering van de Statenkring Dordrecht gehouden zal worden D.V. zaterdag 14 februari a.s. te Ridderkerk. Na de huishoudelijke zaken hoopt Ds. Venema van Zwijndrecht het slotwoord te spreken. Vragen en voorstellen voor deze vergadering worden ingewacht vóór 21 januari 1959 bij de sekretaris:G. v. d. Boogaard, Prinses Marg-rietstraat 147 te Slikkerveer.