Digibron.nl

JEUGDVERBAND STATENKRING GOUDA

Bron: De Banier
Datum: donderdag 8 januari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Het jeugdverband van de Statenkring Gouda der S.G.P. hoopt bijeen te komen op D.V. zaterdag 24 januari 1959, n.m. ê uur, in het vergaderlokaal van de kerk der Geref. Gemeente, Stationsplein te Gouda. Door de heer P. Kuijt, direkteur van de Chr. Kweekschool „De Driestar", tal 'het onderwerp „De doorbraak" worden ingeleid. Er is weer ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Vrienden, laat u deze gelegenheid, die tot verrijking van uw beginselstudie kan leiden, niet ontgaan. Komt allen. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.