Digibron.nl

STATENKRING RIDDERKERK

Bron: De Banier
Datum: donderdag 5 februari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

D.V. zaterdag 14 februari a.s., n.m. 8.30 uur, jaarvergadering van bovengenoemde Statenkring in gebouw „Obadja" te Ridderkerk, Na het huishoudelijke gedeelte zal Ds. E. Venema, Chr. Geref. predikant te Zwijndrecht het slotwoord spreken. Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris, G. v. d. Boogaard, Pr. Margrietstraat 147 te Slikkerveer.

In aansluiting op het bericht der Statenkring Ridderkerk wordt ^bekend gemaakt, dat op D.V. zaterdag 14 februari alsdan een bus zal rijden naar deze vergadering voor de kiesverenigingen in de Hoekse Waard. Vertrek van Strijen: Garage Groeneveld 1.30 uur, Numansdorp 1.45 uur, Klaaswaal 1.50 uur, Zuid-Beijerlaod 2.05 uur, Piershil 2.10 uur, Nieuw Beijerland 2.15 uur. Oud Beijerland 2.30 uur (Koninginneweg), Blaaksedijk 2.45 uiur. De vrienden van 's-Gravendeel, Puttershoek en Maasdam kunnen hier instappen. Gaarne vroegtijdig opgave van deelname aan As. Kruithof, Boomdijk 9, Klaaswaal, Telefoon 337.