Digibron.nl

PROGRAMS VAN BEGINSELEN EN PARTIJSTATUTEN

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 februari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Deze zijn verkrijgbaar, elk voor 10 cent per stuk. Achter het gewijzigd 'beginselprogram bevindt zich het gemeenteprogram, dat men er dus zonder verdere kosten bij krijgt.

Aanvragen te richten tot het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.