Digibron.nl

KAARTEN EN AGENDA’S VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 maart 1959
Auteur: De Partijsecretaris
Pagina: 6

PARTIJNIEUWS

Voor de D.V. op 14 mei a.s. te houden Algemene Vergadering kunnen thans kaarten voor de afgevaardigden en de leden, die deze vergadering bezoeken, alsook agenda's worden aangevraagd bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag.

De kaarten worden gratis verstrekt. De agenda's kosten 5 cent per stuk. Men sluite geldige postzegels voor betaling in, dus geen kwitantiezegels en ook geen postzegels van 1 gulden, daar deze vrijwel nooit gebruikt kunnen worden en dus voor ons zo goed als waardeloos zijn, daar ze op het postkantoor niet inwisselbaar zijn.

De Partijsecretaris