Digibron.nl

KAARTEN EN AGENDA'S VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Bron: De Banier
Datum: donderdag 9 april 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

PARTIJNIEUWS

Voor de D.V. op 14 mei a.s. te houden Algemene Vergadering kuimen thans kaarten voor de afgevaardigden en de leden, die deze vergadering bezoeken, alsook agenda's worden aangevraagd bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag.

De kaarten worden gratis verstrekt. De agenda's kosten 5 cent per stuk. Men sluite geldige postzegels voor betaling in, dus geen kwitantiezegels en ook geen postzegels van 1 gulden, daar deze vrijwel nooit gebruikt kunnen worden en dus voor ons zo goed als waardeloos zijn, daar ze op het postkantoor niet inwisselbaar zijn.

De kaarten en agenda's kunnen nog niet toegezonden worden. Wil men de agenda op de kiesvereniging behandelen, dan doet men het beste een vergadering der kiesvereniging uit te schrijven voor de eerste week in mei.