Digibron.nl

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bron: De Banier
Datum: donderdag 20 augustus 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

ROTTERDAM - BANIER II. D.V. 21 oktober a.s. openbare vergadering in kerkgebouw Chr. Geref. Kerk, Wolfaartsbooht. Spreker: Ds. Lekkerkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort.

ROTTERDAM-PERNIS: D.V. 1 oktober a.s., openbare vergadering, uitgaande van Banier II. Doel: oprichting kiesvereniging aldaar. Spreker: Ds. A. J. Wijnmaalen, N.-H. Pred. te Maartensdijk. Nader bericht betreffende vergadeiplaats volgt.

IJSSELSTEIN: D.V. zaterdag 6 september a.s., n.m. 7.30 uur, in zaal Uzai. Spreker: Ds. du Marchie van Voorthuysen van Leersum. Tijdrede.