Digibron.nl

PROVINCIALE KIESVERENIGING UTRECHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 12 november 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Bovenstaiande vereniging hoopt D.V. zaterdag '28 novem'ber a.s. ledenvergadering 'te houden in het gebouw „Vrieadenkriuig Oudwijk", Brigittens'ti'aat 1 te Utrecht, aanvang 14.30 uur. De aangesloten 'kiesverenigingen wordt verzocht twee afgevaardigden 'te zenden. 'Konvokaties volgen nog.