Digibron.nl

STATENKRING ’s-GRAVENHAGE

Bron: De Banier
Datum: donderdag 31 december 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Jaarvergadering D.V. maandag 11 januari a.s., 8 uur n.m., in de Jeruzalemkapel, de Gheynstraat 70 (bij de Regentes'selaan) te 's-Gravenhage. Alle leden van de S.G.P. en sympathiserenden zijn hartelijk vi^lkom. De agenda zal worden toegezonden aan alle leden van de onder de Statenkring 's-Gravenhage ressorterende kiesvereniginigen.